آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
بسمه تعالی
 
"فراخوان عمومی انتخاب دانشجوی نمونه"
 
با توجه به دستورالعمل سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قصد دارد نسبت به شناسایی و انتخاب دانشجویان نمونه براساس کسب بیشترین امتیاز به شرح موارد زیر اقدام نماید؛ لذا از دانشجویانی  که می توانند امتیاز لازم را کسب  کنند دعوت می شود در رقابت شرکت کنند.
بخش اول-امتیاز فعالیت های آموزشی  شامل: کسب حداقل معدل با میانگین کل 18 برای دانشجویان کارشناسی و کاردانی/ کسب حداقل معدل با میانگین کل 16 برای دانشجویان دکترای حرفه ای / کسب حداقل معدل 17 و گذراندن امتحان جامع برای دانشجویان مقطع دکترای تخصصی( P.H.D) و کسب حداقل معدل با میانگین کل 17 برای دانشجویان کارشناسی ارشد
بخش دوم- امتیاز فعالیت های پژوهشی شامل : ارائه مقاله علمی در سمینارها یا چاپ در مجلات علمی داخلی و خارجی، کسب مقام برتر در المپیاد ها ی کشوری، ثبت اختراع و ابتکار، چاپ کتاب،کسب رتبه اول تا سوم در امتحانات کشوری علوم پایه
بخش سوم- امتیاز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شامل : فعالیت های قرآنی، ایثارگری، تشکل های سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی ( ارائه گواهی و تاییدیه الزامی می باشد).
بخش چهارم - شئونات دانشجویی شامل: رعایت ضوابط، مقررات، رفتار، مسئولیت پذیری ، اعتقادات دینی و مذهبی
دانشجویان عزیز بایستی درهرسه بخش حداقل امتیازات مورد نظر را کسب نمایند و امتیاز یک بخش نمی تواند بخش دیگر را پوشش دهد.
دانشجویان دارای سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشگاه امکان شرکت دررقابت را ندارند.
 
 
در صورت تمایل فرم های مربوط و دستورالعمل را از سایت دانشگاه به نشانی  WWW.IAUSHK.ac.Irدریافت و نسبت به تکمیل و تایید آن از تاریخ 16/12/ تا 18/1/  هرسال  اقدام نمایید.
 
 
محل تحویل دادن مدارک مورد نظر، رئیس دانشکده یا معاونت دانشکده مربوطه می باشد.
 
   "معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد"

آیین نامه انتخاب دانشجوی برتر


 
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید