اهداف و برنامه ها
 1. اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات ، امور عمومی ، ایاب و ذهاب و غیره)
 2. مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 3. نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 4. تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
 5. برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 6. نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
 7. برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 8. اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
 9. پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
 10. حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
 11. جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی درحوزه دانشجویی وفرهنگی
 12. ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
 13. فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از  امکانات فرهنگی وهنری پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی
 14. فعالیت ها در بخش درآمد زایی
   با توجه به سیاست و برنامه دانشگاه در جهت درآمد زایی، با انعقاد قرار داد با ادارات، ارگان‌ها و بخش خصوصی کلیه ظرفیت‌ها و امکانات
سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی و سالن‌های ورزشی و .... در جهت امور درآمد زایی واحد بکار گیری شده است و در ایام تعطیلات نوروز و تابستان که دانشجویان در خوابگاه‌ها نیستد، این امکانات به دانشجویان سرویس‌دهی نمی‌کنند بهره برداری می گردد.
اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید