ستاد اقامه نماز

توسعه و ترویج فرهنگ نماز به ویژه در نسل جوان و فرهیخته دانشگاهی محور اصلی برنامه های ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی است. این ستاد دارای یک شورا با ترکیب ذیل می باشد:

ریاست واحد – معاونت فرهنگی – مدیر امور فرهنگی - معاونت دانشجویی – رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری – چند نفر از اعضای هیأت علمی– یک نفر دانشجوی فعال – کارشناس ستاد اقامه نماز واحد

شورای فوق در هر ماه جلساتی تشکیل داده و برنامه های ستاد اقامه نماز را بررسی و جهت تصویب نهایی و اختصاص بودجه  به شورای فرهنگی واحد ارسال می کند.

مهمترین عناوین فعالیت های فرهنگی ستاد اقامه نماز:

برگزاری جلسات کانون های جرعه نوردر هر ماه – برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز واحد - برگزاری گفتمان های دانشجویی با محوریت نماز – برگزاری نشست و جلسات هم اندیشی جهت ترویج فرهنگ نماز ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان – برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت نماز ویژه اساتید، کارکنان، دانشجویان و خانواده اساتید و کارکنان – برگزاری مسابقه نقاشی و جشن تکلیف با موضوع نماز ویژه فرزندان اساتید و کارکنان – تشویق و تقدیر از فعالان در حوزه ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی در سه گروه اساتید، کارکنان و دانشجویان در قالب اردوهای فرهنگی و اهداء هدیه  – برگزاری همایش با محوریت نماز در سطح واحد و منطقه – تعامل و همکاری با ستاد اقامه نماز استان و ... – پیگیری جهت اجرای بخشنامه های ستاد اقامه نماز سازمان مرکزی - برگزاری نمایشگاه آثار علمی، فرهنگی و هنری با موضوع نماز، عفاف و حجاب در هر سال تحصیلی - حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوع نماز - تهیه نشریات الکترونیکی اختصاصی نماز

اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید