کافه تریا
کافه تریای دانشجو
بخش بوفه و تکثیر دانشجویی :
این بخش در کلیه ساختمان ها زیر نظر اداره تغذیه و امور رفاهی مشغول به فعالیت است. وظیفه این قسمت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن به دانشجویان است. ارائه مواد غذایی بسته بندی شده و استاندارد و تهیه غذای سالم با رعایت کلیه موازین بهداشتی از اعم وظایف متصدیان بوفه هاست.از سوی دیگر ارائه خدمات تکثیر ٬ تایپ پایان نامه ها با کیفیت مطلوب از وظایف متصدیان تکثیر است. هردو بخش زیر نظر مدیر امور دانشجویی می باشد

اطلاعیه ها
مقررات و ضوابط دانشگاه
اطلاعیه تخفیف چند دانشجویی
فرم تخفیف چند دانشجویی   صفحه 1    صفحه 2
پیوندهای مفید