سرویس ایاب وذهاب
ایاب و ذهاب  
تلفن دفتر :33361071-038  
داخلی  9 الی 3361000 -0383 تلفن همراه 09131844575 219
محل دفتر: ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق شماره 204 ، دفتر مدیر امور دانشجوئی
                                                    
رسیدگی و نظارت برایاب و ذهاب دانشجويي و رفع مشكلات دانشجويان 
به منظور خدمات رسانی هرچه بیشتر در امر ایاب و ذهاب دانشجویان ، دانشگاه با سازمان اتوبوسرانی شهرکرد
قرارداد همکاری منعقد نموده و تعداد 10 دستگاه اتوبوس از ساعت 30/7 صبح لغایت 30/19شب نسبت به سرویس دهی
دانشجویان همکاری می نمایند ، ضمناً طبق توافقات انجام گرفته با پایانه های مسافربری شهرکرد سرویس هایی به
اصفهان – سامان – فارسان دایر شده که صبح دانشجویان را به دانشگاه آورده و بعد از ظهرباز می گردانند.  
لازم به ذکر است طبق هماهنگی های بعمل آمده با سازمان تاکسیرانی تعداد 20دستگاه تاکسی ویژه خط دانشگاه آزاد نسبت به جابجائی دانشجویان همکاری می نمایند.